RICHTLIJNEN COVID-19

De richtlijnen rond COVID veranderen continu. Via onderstaande link kunt u de huidige richtlijnen raadplegen: 

https://www.domusmedica.be/sites/default/files/bijlagen/Steekkaart%20COVID%20-%20patient%2004-02-2021.pdf

Praktische vragen rond testing kunnen beantwoord worden via de volgende link:

https://www.info-coronavirus.be/nl/testen/

HOE KAN IK MIJ LATEN TESTEN?

Je hebt COVID-19 symptomen 

Bij koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden, maar ook bij spierpijn, keelpijn of hoofdpijn, geur- en smaakverlies, verkoudheidsklachten of diarree maak je een afspraak bij een arts van het huisartsenhuis online of telefonisch en vermeld erbij dat je COVID-klachten hebt zodat we de nodige maatregelen kunnen nemen. 


Je had een hoog-risicocontact:

 • Wanneer je een hoog-risicocontact hebt gehad en je hebt een code ontvangen en je hebt zelf nog geen symptomen:
  • Ga naar www.mijngezondheid.be (Inloggen kan met je e-id of its me app) en boek je afspraak in het testcentrum van Menen, Kortrijk of Ieper – je kan nadien het resultaat van je test daar ook terugvinden!
  • Is het hoog risico contact meer als 3 dagen geleden, dan vervalt de noodzaak tot testen op dag 1, je gaat in quarantaine en je laat je pas testen op dag 7 na het hoog risico contact (=dag 0).
 • Heb je (nog) geen code ontvangen, wacht dan enkele uren tot het contact center je belt of, misschien ben je toch geen hoog risico contact, bij twijfel contacteer het secretariaat. 
 • Wanneer je een hoog-risicocontact hebt gehad, maar je hebt ondertussen ook symtomen ontwikkeld, dan maak je een afspraak in het huisartsenhuis online of telefonisch met vermelding van je COVID-klachten.


Je hebt een test nodig voor een onderzoek op operatie in het ziekenhuis:

 • Zijn er geen andere onderzoeken nodig, dan neem je contact op met het ziekenhuis om een test in te plannen:
  • AZ Groeninge: je belt het labo voor een afspraak op 056/63.42.00 - openingsuren (ook mogelijk in het weekend)
  • AZ Delta: je neemt contact op met het secretariaat van de behandelende specialist, zij kunnen een testafspraak voor jou inboeken. 
 • Zijn er wel bijkomende onderzoeken nodig, maak dan een afspraak in het huisartsenhuis online of telefonisch met vermelding van de preoperatieve onderzoeken die moeten worden uitgevoerd. 


Je hebt een coronatest nodig voor een (essentiële of professionele) buitenlandse reis:

 • Labo Vanpoucke (Kortrijk) - 056 25 84 01 - Test op eigen kosten (55 euro)

 • Labo Bruyland (Kortrijk) - 056 22 68 82 - Test op eigen kosten (56 euro)


Coronalert app

Graag maken we jullie ook warm voor het installeren van de corona-app: Coronalert.

 • Deze app laat toe uw risico van blootstelling in te schatten.
 • Het is ook een handig hulpmiddel om het resultaat van uw COVID-test zo snel mogelijk te ontvangen. Gelieve deze app dus te installeren vóór dat u naar de praktijk komt om u te laten testen bij klachten of na een hoog-risicocontact. 

Links voor het downloaden van de app: 

WAT MOET IK DOEN BIJ SYMPTOMEN DIE MOGELIJKS WIJZEN OP COVID-19?

Bij volgende symptomen blijft u THUIS!

 • Koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden
 • Spierpijn, keelpijn of hoofdpijn
 • Geur- en smaakverlies
 • Verkoudheid
 • Diarree

Neem contact op met uw huisarts. Die zal het nodige advies geven, aangeven wanneer je een test kan laten afnemen en de nodige stappen ondernemen om de contacttracing op te starten (indien test positief). Maak alvast een lijstje met de mensen die je zag tem 2 dagen voor de start van de symptomen en installeer de CoronAlert app. 

WAT MOET IK DOEN ALS IK POSITIEF TEST OP COVID-19?

 • Je blijft 10 dagen in isolatie (strikt binnen te blijven!)

 • Verwittig uw nauwe contacten, contacttracing wordt opgestart.

 • Isolatie stopt na 10 dagen EN 3 dagen koortsvrij EN verbetering van ademhalingsklachten.
 • Neem opnieuw contact met uw huisarts indien de symptomen verergeren of indien u na 7 dagen nog steeds klachten hebt.

Heeft u na het telefonisch contact met de arts nood aan dringende medicatie, ga dan NIET zelf naar de apotheker. Vraag iemand die niet ziek is, om voor u te gaan.