RICHTLIJNEN COVID-19

De richtlijnen rond COVID veranderen continu. Via onderstaande link kunt u de huidige richtlijnen raadplegen: 

https://www.domusmedica.be/sites/default/files/bijlagen/Steekkaart%20COVID%20-%20patient%2026-01-2021.pdf

Praktische vragen rond testing kunnen beantwoord worden via de volgende link:

https://www.info-coronavirus.be/nl/testen/

Coronalert app

Graag maken we jullie ook warm voor het installeren van de corona-app: Coronalert.

 • Deze app laat toe uw risico van blootstelling in te schatten.
 • Het is ook een handig hulpmiddel om het resultaat van uw COVID-test zo snel mogelijk te ontvangen. Gelieve deze app dus te installeren vóór dat u naar de praktijk komt om u te laten testen bij klachten of na een hoog-risicocontact. 

Links voor het downloaden van de app: 

WAT MOET IK DOEN BIJ SYMPTOMEN DIE MOGELIJKS WIJZEN OP COVID-19?

Bij volgende symptomen blijft u THUIS!

 • Koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden
 • Spierpijn, keelpijn of hoofdpijn
 • Geur- en smaakverlies
 • Verkoudheid
 • Diarree

Neem contact op met uw huisarts. Die zal het nodige advies geven, aangeven wanneer je een test kan laten afnemen en de nodige stappen ondernemen om de contacttracing op te starten (indien test positief). Maak alvast een lijstje met de mensen die je zag tem 2 dagen voor de start van de symptomen en installeer de CoronAlert app. 

WAT MOET IK DOEN ALS IK POSITIEF TEST OP COVID-19?

 • Je blijft 10 dagen in isolatie (strikt binnen te blijven!)

 • Verwittig uw nauwe contacten, contacttracing wordt opgestart.

 • Isolatie stopt na 10 dagen EN 3 dagen koortsvrij EN verbetering van ademhalingsklachten.
 • Neem opnieuw contact met uw huisarts indien de symptomen verergeren of indien u na 7 dagen nog steeds klachten hebt.

Heeft u na het telefonisch contact met de arts nood aan dringende medicatie, ga dan NIET zelf naar de apotheker. Vraag iemand die niet ziek is, om voor u te gaan.