Wachtdienst: algemeen wachtnummer 1733

Om een continue zorg te garanderen werken we samen met andere huisartsen zodat er steeds een arts beschikbaar is voor dringende vragen of zorgen. 

  • Op weekdagen kunt u 's nachts een arts bereiken op het wachtnummer 1733. U krijgt na het invoeren van uw postcode de huisarts van wacht voor uw regio aan de lijn. Vanaf 8u 's morgens is het secretariaat van de praktijk opnieuw beschikbaar om u in de praktijk verder te helpen. 
  • In het weekend ( vanaf vrijdag 19u tot maandagochten 8u ) belt u het nummer 1733. U zal telefonisch geholpen worden. Er zal op basis van uw klachten aangeraden worden om naar de wachtpost 'De Meander' in Menen op consultatie te gaan of er komt een arts bij u thuis. 

Wachtpost 'De Meander'

In het weekend en op feestdagen gaan de consultaties van de huisarts van wacht door in de wachtpost 'De Meander'. Gelieve alvorens op consult te gaan contact op te nemen via het nummer 1733.